400 zł od Alior Banku

     400 zł od Alior Banku za konto Jakże Osobiste

     Promocja trwa do 28.02.2021
    Liczba wniosków w promocji:  brak danych
Korzyści z promocji:
 • 120 zł za aktywności na koncie
 • 180 zł za posiadanie produktu kredytowego
 • 6 800 punktów w programie Bezcenne Chwile – wymienne na nagrody o wartości 100 zł

Warunki przystąpienia do promocji:

W ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku w promocji nie miałeś w Alior Banku ROR-u, rachunku walutowego, Karty Kibica lub konta w dawnym T-mobile Usługi Bankowe.

 

Jak przystąpić do promocji:

 • Do 28 lutego 2021 roku z dedykowanego linku złóż wniosek konto wraz z kartą do konta.
 • Następnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku  podpisz umowę. Zrobisz to za pomocą kuriera, wideoweryfikacji lub przelewu z innego banku.
 • przez kolejne 12 miesięcy otrzymywać po 10 zł miesięcznie zwrotów musisz co miesiąc (zaczynając od kolejnego miesiąca po założeniu konta):

  • zapewniać wpływy po min. 1500 zł miesięcznie oraz; zapłacić min. 3 razy kartą do konta w każdym z miesięcy oraz;
  • co miesiąc zalogować się do aplikacji mobilnej.

  Jeśli w którymś z miesięcy nie spełnisz jakiegoś warunku to za ten miesiąc nie otrzymasz nagrody. Ale nie pozbawia Ciebie możliwości uzyskania nagród w kolejnych miesiącach.

  Zwroty będą trafiać na Twoje konto do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki.

 • Nagrody za produkt kredytowy

  Jako produkt kredytowy bank ma na myśli kartę kredytową, pożyczkę lub limit w koncie. Za posiadanie produktu kredytowego możesz otrzymywać przez 12 miesięcy zwroty po 15 zł miesięcznie – łącznie maksymalnie 180 zł. Liczą się również wcześniej zawarte umowy (na przykład od lat masz w Alior Banku kartę kredytową ale nie masz konta osobistego).

Punkty w Bezcennych Chwilach

  Promocja do 25 marca lub do wyczerpania limitu 3263 nagród. Na 7 dni przed planowanym wyczerpaniem limitu bank ma poinformować o tym fakcie na swojej stronie internetowej.

Aby otrzymać 6800 punków, które wymienisz na nagrody o wartości 100 zł nie możesz mieć zarejestrowanej żadnej karty Alior Banku w Bezcennych Chwilach przed 1 stycznia 2021 roku.