Nierejestrowana Działalność Gospodarcza

wpis w: Artykuły | 0

Zapewne wielu z Was pragnęło rozpocząć własny biznes, aby móc pracować wyłącznie dla siebie i swój dochód. Aby móc w pełni czerpać profity swojej wiedzy oraz zaangażowania w rozwój projektu.

    Jednakże liczba zawiłości prawnych, przepisów oraz wyjątków stanowiła przeszkodę. Urzędy nie starują taryfy ulgowej z tytułu nieznajomości przepisów. Zamiast w pełni zająć się działalności ślęczymy przy dokumentacji dla ZUS, Urzędów Skarbowych itp.

     

 

A Gdyby tak udało się uniknąć tego wszystkiego??

     Tutaj pojawia się możliwość uniknięcia ryzykownych wpadek oraz ich konsekwencji.

Alternatywą jest Nierejestrowana Działalność Gospodarcza. Idealne rozwiązanie dla osób chcących wypróbować swych sił, nie mających parasola ochronnego w postaci zaplecza finansowego.

 

Zacznijmy od początku, czym jest Nierejestrowana Działalność Gospodarcza?

     Działalność nierejestrowaną reguluje ustawa, zgodnie z którą działalność nierejestrowa to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

    Zatem jak wynika z definicji aby móc prowadzić tego typu działalność musimy spełnić 2 podstawowe warunki:

 

  1. Warunek dochodowy, zgodnie z którym przychód należny działalności nie może przekraczać w każdym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane jest na każdy rok, minimalna płaca w 2021 r to 2800 zł.

     Zatem aby móc skorzystać z tej formy działalność nasz przychód miesięczny z jej prowadzenia nie może przekroczyć kwoty 1400zł.

 

    Na przykładzie osoby udzielającej korepetycji: w danych miesiącu dokonaliśmy materiałów pomocniczych na kwotę 400 zł. Udzielając kilkunastu godzin korepetycji otrzymaliśmy kwotę 1000 zł.

     Więc jej przychód wynosi 1000 zł. Mówimy tutaj o  przychodzie,  a nie dochodzie. Przy tej formie działalności koszty jakie ponosimy nie mają znaczenia, wyznacznikiem tutaj jest kwota jaką uzyskujemy za nasze usługi.

 

  1. Warunek czasowy, zgodnie z którym działalność nierejestrową możesz prowadzić tylko wtedy, gdy przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej.

     Warunek ten wydaje się oczywisty, bowiem jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat, to możesz podjąć działalność nierejestrowana. Ustawodawca przewidział również możliwość prowadzenia takiej działalności przez osoby, które zakończyły działalność wcześniej niż 12 miesięcy przez wejściem w życie przepisów prawa przedsiębiorców. Skoro ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., to działalność nierejestrowaną mogą podjąć te osoby, które zamknęły swoją poprzednią firmę przed 30 kwietnia 2017 r.

 

       Dodatkowe informacje:

 

  1. Nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczeń. Prowadząc firmę na próbę nie masz obowiązku opłacania żadnych składek na ubezpieczenie społeczne, a także składki zdrowotnej.

   Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, ale świadczysz usługi na podstawie umów (np. umowy zlecenie), to podlegasz ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Wówczas to podmiot, który zawarł z Tobą umowę jest płatnikiem składek i to on ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych oraz opłacania składek ZUS. Wyjątek w tym zakresie stanowią studenci, którzy nie ukończyli 26 lat.

  1. Rozliczenia z prowadzonej działalności nierejestrowanej powinieneś dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Przychód uzyskany w ten sposób należy wskazać w dziewiątym wierszu części D: Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy. Nie będziecie mieli obowiązku wpłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

Termin zapłaty podatku mija wraz z terminem składania zeznania podatkowego, czyli (według obecnych przepisów) do 30 kwietnia. Podatek należy wpłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Możecie odszukać go za pomocą generatora – wpisując swój numer PESEL lub NIP.

Zeznania PIT składamy oczywiście zawsze za rok poprzedni – do 30 kwietnia 2021 roku za rok.