Premia 400 zł od Pekao

300zł + 100zł za polecanie konta od Pekao

 

     Promocja trwa do 31.03.2021
    Liczba wniosków w promocji:  brak danych
Korzyści z promocji:
 • do 100 zł – za płatność kartą kredytową lub telefonem
 • do 200 zł – na konto
 • 100 zł za skuteczne polecenie konta

Warunki przystąpienia do promocji:

 • do 31.03.2021 r.: złóż wniosek o Konto Przekorzystne w Banku Pekao wraz z wydawaną do niego kartą Mastercard i z aplikacją PeoPay (czyli aplikacją mobilną Pekao) oraz zawrzyj umowę z bankiem;

  we wniosku o konto – jako sposób zawarcia umowy – wybierz opcję online (z wykorzystaniem biometrii) albo przez aplikację PeoPay (mobilnie), bo tylko wtedy wniosek będzie kwalifikował się do uzyskania;

 

 W trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po dniu przystąpienia do promocji (w każdym z tych miesięcy): 

  • zapewnij wpływ na konto w wysokości min. 500 zł (kwota musi wpłynąć jednorazowo – chodzi o to, że nie zaliczą się np. 2 wpływy po 250 zł; może być to przelew z własnego konta w innym banku; wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta – nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek okres, więc w dowolnej chwili możesz część lub całość tych środków wydać, przelać lub wypłacić; do promocji nie zaliczą się wpłaty gotówki) oraz
  • wykonaj min. 1 płatność kartą wydaną do konta.
 
Spełnienie powyższych warunków jednocześnie sprawi, że konto prowadzone będzie za 0 zł i za 0 zł będziesz posiadać kartę (Mastercard) wydaną do konta. 
 
Na wysokość premii, jaką otrzymasz od banku, wpływ będzie miała suma płatności, jakie wykonasz kartą wydaną do konta w powyższym okresie. Bank Pekao odda 10% wartości tych transakcji – maksymalnie 100 zł.
 
Premia do 200 zł za kartę kredytową w Pekao
 
Uczestnik promocji, zakładając konto w Pekao w powyższej promocji, może też załapać się na dodatkowe gratyfikacje pod warunkiem wyrobienia karty kredytowej Elastycznej – promocja karty kredytowej dostępna jest wyłącznie dla osób, które konto w Pekao (Przekorzystne lub Premium) założą w okresie od 4.01. do 31.03.2021 r.
 
Nagroda za kartę kredytową. Na wysokość premii wpływ będzie miała suma płatności, jakie wykonasz kartą kredytową – bank zwróci Ci 10% wydanej kwoty, a zwrot ten będzie mógł wynieść max. 200 zł.
 
By wziąć udział w promocji z kartą kredytową, trzeba posiadać konto w Pekao (założone w powyższej promocji) oraz: 
 • najpóźniej do 30.09.2021 r. podpisać umowę o dowolną kartę kredytową Mastercard (w ofercie Pekao najkorzystniej wypada karta Elastyczna – więcej na jej temat piszę niżej);
 • potwierdzić udział w promocji w oddziale, telefonicznie (na infolinii banku) lub w bankowości internetowej Pekao, poprzez złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w promocji i akceptacji jej regulaminu;
 • w okresie kolejnych trzech pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po dniu zawarcia umowy o kartę kredytową (w każdym z tych miesięcy) wykonaj min. jedną płatność kartą kredytową. 
 
Na wysokość premii, jaką otrzymasz od banku, wpływ będzie miała suma płatności, jakie wykonasz kartą kredytową w powyższym okresie. Bank Pekao odda 10% wartości tych transakcji – maksymalnie 200 zł. Tak jak w promocji konta, tu również obowiązuje wykluczenie wyżej wypunktowanych punktów MCC.
 
Termin wypłaty nagrody uzależniony jest od daty zawarcia umowy o kartę i spełnienia warunków promocji – nagroda wpłynie na rachunek karty kredytowej najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego. 
 
Przykładowo: jeśli umowę o kartę podpiszesz z bankiem w styczniu, to na spełnienie warunków będziesz mieć czas od 1.02. do 30.04., a nagrodę otrzymasz do 31.05.2021 r. Jeśli zaś umowę o kartę kredytową podpiszesz dopiero we wrześniu, to na wykonywanie płatności będziesz mieć czas od 1.10. do 31.12.2021 r., a premię otrzymasz do 31.01.2022 r.
 
W promocji udział można wziąć tylko jeden raz (bez względu na liczbę wyrobionych kart kredytowych w Pekao).